Elisabeth Figenschau - Gestaltterapeut
Tjenester
 
 
Som gestaltterapeut bruker jeg ulike tilnærminger til å oppdage og integrere egne ressurser. Jeg anvender ulike arbeidsformer som samtaler, utforske gjennom å gjøre bruk av kreative verktøy som tegning, visualisering, rollespill m.m. Valg av metoder gjør jeg i samarbeid med deg.
 
Situasjoner som jeg ser at gestaltterapi kan være nyttig er blant annet ved ønske om: 
 
 
 
  • Konfliktløsning 
  • Trakassering-mobbing
  • Angst
 
 
 
 
Grunnleggende ide til Gestaltterapien
 
De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at mennesket selv er ansvarlig for sine valg og handlinger, innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger, slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, der vi utforsker sannheter. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser, kriser og i egenutvikling.
 
Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.
Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur».
Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.
 
Om du kjenner deg igjen i et eller flere av disse punktene, kan vi sammen finne ut om gestaltterapi kan være nyttig for deg. 
 
  • Behov for hjelp til å sortere tanker og følelser
  • Forstå deg selv og dine handlinger bedre
  • Nedstemthet, depresjon eller angst
  • Bli bedre kjent med egne ressurser
  • Et ønske om å finne retning i livet
  • Et behov for å ha noen å prate med
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint