Elisabeth Figenschau - Gestaltterapeut
Velkommen  
 
 I møte med livets hverdagsutfordringer, i privatlivet eller som deltager i arbeidslivet, kan det er nyttig å ha noen å prate med. Årsaker til samtale kan være ulike og mange, samt knyttet til ulike livssituasjoner. 
 
Gestaltterapi kan tilby ulike tilnærminger til å øke oppmerksomheten på det som oppleves som utfordrende i livet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Figenschau
Gestaltterapeut
Mobil: 
 
Website Builder drives av  Vistaprint